Pháp thoại Tiêu chuẩn của người tu Phật do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 07/12/2019

Bài liên quan