video

TỔN THẤT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI – Sư Cô : Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN , Xã Mỹ Hội – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp , Ngày 29 Tháng 07 Năm Bính Thân ( 31 / 08 / 2016 ) .