Bài pháp thoại Trở Về Dưới Ánh Từ Quang do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (X. Mỹ Đức Tây – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 29/05/2018

video