Pháp thoại Tu là chuyển hóa chính mình do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 10/10/2019

video