Bài pháp thoại “Tu Trong Luân Hồi” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa An Lạc (Tiệp Khắc) ngày 22/10/2015 (10/09/Ất Mùi).

video

Download MP3

Bài liên quan