Pháp thoại Tu từ những thị phi cuộc đời do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 18/12/2019

video

Bài liên quan