Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y – Mặc Áo Quần do SC Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 07/11/2017

video