Pháp thoại Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 17/11/2017

video