Pháp thoại Vượt Qua Cám Dỗ Giữ Hạnh Thanh Bạch do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 22/06/2017

video