Pháp thoại Vượt thoát khổ đau bằng chánh tri kiến do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Long (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 04/09/2019

Bài liên quan