Bài pháp thoại Y Lời Phật Dạy Hành Trì do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 22/05/2018

video

Bài liên quan