Pháp thoại Yếu tố thiết lập Tịnh Độ do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 09/12/2019

video

Bài liên quan