48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị)

48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ Tác giả: Diệu Âm (Minh Trị) Giọng đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Nguyễn Sinh Bàn về vấn đề “KHẾ...

Quyền Lực Đích Thực – Thích Nhất Hạnh

Quyền Lực Đích Thực Tác giả: Thích Nhất Hạnh Vẫn biết rằng mục đích tối hậu của doanh nghiệp là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ở đây phải có...

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi Tác giả: Thích Nhất Hạnh Có một vị Bụt trong lịch sử và cũng có một vị Bụt vượt không gian và thời gian....

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy – Thích Nhất Hạnh

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Giáo lý của đạo Bụt về tình thương rất phong phú và sâu sắc. Ta biết rằng...

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi – Thích Nhất Hạnh

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi Tác giả: Thích Nhất Hạnh Chúng ta đã biết là trong đạo Bụt hiểu biết với thương yêu là một. Nếu không hiểu được...

8 Điều Giác Ngộ – HT Thích Nhật Quang

8 Điều Giác Ngộ Tác giả: HT Thích Nhật Quang Gồm những bài giảng giải của hoà thượng Thích Nhật Quang về 8 điều giác ngộ của Phật giáo về cuộc...

13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm

13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông Tác giả: HT Thích Thiền Tâm Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài...

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – HT Tịnh Không

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Tác giả: HT Tịnh Không Chúng ta đã nghe Phật pháp, phải tin sâu có thế giới Cực Lạc ở phương Tây,...

Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà – HT. Diêu Tần Tam Tạng

Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Kinh A Di Đà Tác giả: HT. Diêu Tần Tam Tạng Bài giảng về NÉT CHÍNH YẾU CỦA KINH A DI ĐÀ Tác giả: Diêu...

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán – Dịch Giả Nguyễn Duy Nhiên

Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Tác giả: Dịch Giả Nguyễn Duy Nhiên "Mục đích của quyển sách này là trình bày phương pháp thực hành thiền quán vipassana.  Tôi lặp...

Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh – HT Tịnh Không

Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Thích Duy Lực

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền Tác giả: HT Thích Duy Lực Tổ-sư-thiền nầy là do đường lối chánh thức của Tổ-sư truyền xuống gọi là tham thiền. Tham thiền...

Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực

Duy Lực Ngữ Lục Tác giả: HT Thích Duy Lực Sư họ LA húy DŨ hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI sanh ngày 05 tháng 05 năm 1923 tại làng Long Tuyền,...

Cội Nguồn Truyền Thừa – HT Thích Duy Lực

Cội Nguồn Truyền Thừa Tác giả: HT Thích Duy Lực Quyển sách này rất có giá trị đồi với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người...

Con Đường Chính Là Đích Đến – Chogyam Trungpa

Con Đường Chính Là Đích Đến Tác giả: Chogyam Trungpa Đức Phật dạy rằng thiền định là phương pháp tu tập tinh thần cốt lõi. Những giáo lý kinh điển dạy...

Nghe nhiều