Bài pháp thoại Tôn Giả Xá Lợi Phất do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Minh Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Tôn Giả Xá Lợi Phất – Thích Thiện Thuận
3.7 (73.33%) 3 votes