Tranh Chăn Trâu Thiền Tông – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3126,Tranh-Chan-Trau-Thien-Tong.tsph