Bài pháp âm Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Phước Tường (Q9, TP Hồ Chí Minh) trong khóa tu niệm phật 1 ngày an lạc