Bài pháp âm Vui Thay, Phật Ra Đời do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Sơn Đông nhân ngày lễ Phật Đản

Đánh giá