Vượt qua thói ăn chơi, đua đòi và dựa dẫm – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Thiện Tài Đồng Tử, chùa Liên Trì, Đăk Lăk, ngày 11/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6762,Vuot-qua-thoi-an-choi-dua-doi-va-dua-dam.tsph