12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
4.2 (83.48%) 23 vote[s]