Bài giảng 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp do Ni Sư Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 14/11/2018

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp – Thích Nữ Như Lan
2 (40%) 1 vote[s]