Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 15: Phép Nằm Ngủ do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 09/01/2019

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 15: Phép Nằm Ngủ – Thích Nữ Như Lan
3 (60%) 2 vote[s]