5 điều cấm kỵ trong hôn nhân – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại nhà hàng chay Mandala, ngày 26/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6752,5-dieu-cam-ky-trong-hon-nhan.tsph