Pháp âm “5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia Phần 3: Không Tà Dâm” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, HCM) – Ngày 15/06/2016 (18/05/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá