Bài pháp thoại Ai Là Thầy Ta? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân lê Hạ Nguyên (rằm tháng 10 AL), ngày 20-11-2018

Download MP3

Ai Là Thầy Ta? – Thích Phước Tiến
4.4 (87.62%) 21 votes