Pháp thoại “An Trú Trong Hiện Tại (vấn đáp)” được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại thiền đường Mây Từ, ngày 04/07/2015

An Trú Trong Hiện Tại (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa
8.91 (89.09%) 11 votes

BÌNH LUẬN