Pháp thoại “An Trú Trong Hiện Tại (vấn đáp)” được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại thiền đường Mây Từ, ngày 04/07/2015