Bài pháp thoại Ba Mẹ Có Trong Con do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ – Làng Mai – Làng Mai ngày 7/12/2004