Bài pháp thoại Bài Học Cuộc Đời do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tuy Phước (TP. Cần Thơ – T. Cần Thơ)