Bài pháp thoại Bản Chất Thật Của Con Người Nằm Ở Đâu? do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Vạn Phước (TP. Vũng Tàu) ngày 01/07/2018

Bản Chất Thật Của Con Người Nằm Ở Đâu? – Thích Nữ Hương Nhũ
4 (80%) 5 votes