Bát Chánh Đạo 2: Chánh Tư Duy – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 24/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4919,Bat-Chanh-dao-2-Chanh-Tu-Duy.tsph

Bát Chánh Đạo 2: Chánh Tư Duy – Thích Nhật Từ
Đánh giá