Bát Đại Nhân Giác 05: Học rộng, hiểu nhiều – Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5472,Bat-dai-Nhan-Giac-05-Hoc-rong-hieu-nhieu.tsph

BÌNH LUẬN