Thầy Nhật Từ giảng nhân buổi lễ quy y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ ngày rằm tháng Giêng – 28/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5358,Bay-dac-diem-cua-dao-Phat.tsph