Bài pháp âm Bể Ái Nghìn Trùng do Thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học (TP Cần Thơ – T. Cần Thơ) ngày 24/06/2009

Bể Ái Nghìn Trùng – Thích Thiện Thuận
Đánh giá