Pháp thoại Bí quyết tu hành đạt nhất tâm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. ĐồngTháp) ngày 06/05/2019

video