Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp – Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Thiền Viện Minh Quang – Australia, ngày 25/06/2006.