Trang Chủ Danh mục Bộ A Hàm

Danh mục: Bộ A Hàm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ A Hàm


Kinh Lạc Tưởng

Kinh Lạc Tưởng

Kinh Lạc Tưởng Lạc Tưởng Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Đà, vườn...
Kinh Khổ Ấm Nhân Sự

Kinh Khổ Ấm Nhân Sự

Khổ Ấm Nhơn Sự Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Khuyết danh *** Kinh Khổ Ấm Nhân Sự Việt dịch: Thích...
Kinh Thích Ma Nam Bổn

Kinh Thích Ma Nam Bổn

Kinh Thích Ma Nam Bổn Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Thích Cơ Sấu, ngồi...
Kinh Khổ Ấm

Kinh Khổ Ấm

Khổ Ấm Kinh Thất dịch Bản Việt dịch (1) của Khuyết danh Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Quang *** Kinh Khổ Ấm Việt dịch: Khuyết danh Tôi nghe như vầy: Một thời Đức...
Kinh Ðại Sanh Nghĩa

Kinh Ðại Sanh Nghĩa

Kinh Ðại Sanh Nghĩa Đại Sanh Nghĩa Kinh Tống Thi Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại làng xóm Câu Lô cùng đông...
Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh

Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh

Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Phạm Chí Kế Thuỷ Tịnh Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà lúc mới thành đạo, một mình...
Kinh Thọ Tuế

Kinh Thọ Tuế

Thọ Tuế Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu *** Kinh Thọ Tuế Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe...
Kinh Phật Bát Nê Hoàn

Kinh Phật Bát Nê Hoàn

Kinh Phật Bát Nê Hoàn Phật Bát Nê Hoàn Kinh Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thời Phật ở trong núi Diêu...
Kinh Cầu Dục

Kinh Cầu Dục

Kinh Cầu dục Cầu Dục Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Lộc Dã Bà Kỳ Thi Mục...
Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai

Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai

Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai Thị Pháp Phi Pháp Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông...
Kinh Ly Thùy

Kinh Ly Thùy

Kinh Ly Thùy Li Thuỵ Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Lộc dã, tại Bà Kỳ...
Kinh A Na Luật Bát Niệm

Kinh A Na Luật Bát Niệm

Kinh A Na Luật Bát Niệm A Na Luật Bát Niệm Kinh Hậu Hán Chi Diệu dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở dưới cây Cầu sư,...
Kinh Vua Ðại Chánh Cú

Kinh Vua Ðại Chánh Cú

Kinh Vua Ðại Chánh Cú Đại Chánh Cú Vương Kinh Tống Pháp Hiền dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Tôi nghe như vầy : Một thời tôn giả Đồng tử Ca...
Kinh Cổ Lai Thế Thời - Kinh điển bắc truyền - hán tạng- đại thừa

Kinh Cổ Lai Thế Thời

Kinh Cổ Lai Thế Thời Cổ Lai Thế Thời Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Tiên nhân Lộc xứ ở Ba La...
Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La

Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La

Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh Lưu Tống Huệ Giản dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại...
Kinh Thiết Thành Nê Lê

Kinh Thiết Thành Nê Lê

Kinh Thiết Thành Nê Lê Thiết Thành Nê Lê Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, Kỳ Hoàn A...

Bài mới