Trang Chủ Danh mục Bộ Luật

Danh mục: Bộ Luật

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An
Kinh Phật Nói Năm Điều Đáng Sợ Hãi Ở Đời

Kinh Phật Nói Năm Điều Đáng Sợ Hãi Ở Đời

Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hải
Kinh Phật Nói Giới Đại Thừa

Kinh Phật Nói Giới Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Giới
Kinh Phạm Võng - Quyển Thượng

Kinh Phạm Võng – Quyển Thượng

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh
Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc

Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc

Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Phước
Kinh Giới Tiêu Tai - Thích Khánh Anh dịch

Kinh Giới Tiêu Tai – Thích Khánh Anh dịch

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Thích Khánh Anh
Kinh Giới Tiêu Tai - Thích Nguyên Chơn dịch

Kinh Giới Tiêu Tai – Thích Nguyên Chơn dịch

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật

Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc
Kinh Mục Liên Sở Vấn

Kinh Mục Liên Sở Vấn

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của
Khuyên Dạy Các Vị Tỳ Kheo Mới Phải Nghiêm Trì Giới Luật

Khuyên Dạy Các Vị Tỳ Kheo Mới Phải Nghiêm Trì Giới Luật

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - Thích Trí Thủ dịch

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Thủ dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - Thích Trí Quang dịch

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
Giới Kinh Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Giới Kinh Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Giới Kinh Căn Bản Bật Sô Ni Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Giới Kinh Căn Bản Bật Sô Ni Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca

Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh

Bài mới