Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Bố Thí Ba La Mật Là Gì?

Bố Thí Ba La Mật Là Gì? – Thích Phước Tiến
4.2 (84.44%) 9 votes