Bốn ân lớn. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1501,Bon-an-lon-.tsph

Bốn ân lớn – Thích Nhật Từ
Đánh giá