Pháp thoại Bốn đức tính cần giữ vững do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 27/05/2019

video