Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam. Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Hạ Đại Tồng Lâm – Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26/07/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1599,Bon-thach-do-doi-voi-Phat-giao-Viet-Nam.tsph

Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam – Thích Nhật Từ
Đánh giá