Bài thuyết pháp Bước Chân Vô Ưu do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hàm Long (H. Thủy Nguyên – T. Hải Phòng) nhân Đại Lễ Phật Đản

Đánh giá