Pháp thoại do thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ trong Buổi Giao Lưu Tại Trung Tâm Cai Nghiện Tỉnh Thái nguyên

Đánh giá