Các đức tính cần có – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ trong lễ tụng kinh đầu năm mới 2012 (23/01/2012) và các chùa Hội Sơn, Kỳ Quang, Bửu Thiền, tịnh xá Ngọc Hải, Viện Chuyên Tu trong chuyến hành hương thập tự đầu năm ngày mồng 2 tết (24/01/2012). Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6685,Cac-duc-tinh-can-co.tsph