Bài pháp thoại Cảm Ơn Mẹ do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 57 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh – HCM), ngày 06/09/2015