Bài thuyết pháp Cần Có Một Tấm Lòng do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phật Bửu (đường Hoàng Diệu, quận 4, TPHCM) ngày 11/10/2011 (15/09/Tân Mão)

Sống trong đời sống này cần có một tấm lòng là muốn nói một phương diện cơ bản nhất trong sự đối đãi có lương tâm, có lòng người vậy là quá đủ rồi, và để tìm kiếm những con người hi sinh vì cuộc đời rất là khó, đó là những Bồ tát sống, họ là những vết nhạn đi qua lưng trời.

Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Cần Có Một Tấm Lòng

Download MP3

Bất cứ điều gì, hãy làm nó bằng cả trái tim.

Một trái tim đam mê sẽ là động lực thúc đẩy để bạn có thể phấn đấu vượt mọi khó khăn.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá