Bài pháp thoại Căn Nhà Của Tôi do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình – TP. HCM)