Bài pháp thoại Canh Bạc Cuộc Đời do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Quận 3 – Tp Hồ Chí Minh)