Thầy Nhật Từ giảng tại hội trại Lý Công Uẩn lần 3 – 2010, diễn ra tại Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, ngày 05/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5418,Chap-canh-uoc-mo.tsph