Bài pháp thoại Chia Sẻ Và Yêu Thương do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ (Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), ngày 29/03/2018