Pháp thoại Chiến Tranh Và Hòa Bình do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 07-11-2018

Đánh giá